Iconotag

IconoTag, Vad är det ?

IconoTag är ett forskningsprojekt för att studera bildindexering. Lägg till taggar på alla dessa 12 bilder som skulle kunna hjälpa människor att hitta dessa eller liknande bilder senare.

Kom >>