Iconotag

Om projektet

Titeln på projektet är IconoTag: automatisk flerspråkig indexering av bilder. James Turner, professor vid Université de Montréal, leder projektet. Claire Nigay är forskarassistent. Vi studerar olika sätt att förbättra tillgången till audiovisuellt material för att hjälpa folk att hitta information på webben. Du kan läsa om vårt tidigare arbete på http://mapageweb.umontreal.ca/turner/, forskning, publikationer och presentationer.

Tidigare i projekt studerade vi automatisk översättning av taggar mellan franska och engelska. Våra resultat visar att detta fungerar bra för vissa typer av stillbilder och video. Vi tror att bilder kan märkas på alla språk och att taggarna då automatiskt skulle översättas korrekt till andra språk. Detta skulle tillåta människor att hitta bilder från databaser över hela världen med en enda sökning på sitt eget språk. Vi vill ta reda på om vår teori stämmer eller inte. För detta behöver vi några konkreta bevis. Med din hjälp kommer IconoTag ge information vi kan analysera och till slut förhoppningsvis kommer att kunna svara på vår forskningsfråga. För ytterligare information om projektet, kontakta gärna james.turner@umontreal.ca eller c.nigay@umontreal.ca.

Vad som behövs ?

För varje bild, och med ditt eget språk, skriver du taggar som du tror skulle hjälpa någon annan att hitta bilden eller liknande bilder på webben. Det är bara att skriva ner taggarna som du först börjar tänka på. Vi har lämnat plats för 5 taggar för varje bild, men om du tror att färre taggar räcker så skriv endast ner det som du tycker behövs !

Resultat

Om du är intresserad av våra resultat så är det bara att besöka sidorna 'Presentationer' och 'publikationer' på vår webbplats under år 2010. När vi publicerar våra forskningsresultat kommer vi att lägga upp informationen där.

Tack för hjälpen !

Genom att ta ett par minuter för att märka de 12 bilderna som vi har valt gör du ett bidrag för att hjälpa alla att hitta audiovisuell information på webben. Tack för din hjälp!

Om du godkänner vilkoren

Deltagandet är helt frivilligt och du bör vara 18 år. Du kan ändra dig och dra dig ur projektet när som helst innan du klickar på den sista "Ok, jag är klar"-knappen. Det är bara stänga webbläsarens fönster för att avbryta deltagandet. Skulle du av någon anledning ha några klagomål om ditt deltagande, kontakta då Université de Montréal ombudsman vid ombudsman@umontreal.ca eller ring +1.514.343.2100. Alla dina svar är anonyma, eftersom vi inte vill ha någon personlig information (namn, adress, osv.).

För tillfället, klicka på "JAG GODKANNER" knappen för att börja tagga den första bilden.

JAG GODKANNER >>